hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaAudítorská správa za rok 2015

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou k 31.12.2015, zo dňa 20.12.2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 526 kb [526 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:49:56


Audítorská správa za rok 2015

Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu za rok 2015, zo dňa 19.12.2016

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 662 kb [662 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:47:52


Audítorská správa za rok 2014

Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu za rok 2014, zo dňa 16.12.2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 442 kb [442 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:43:17


Audítorská správa za rok 2014

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou k 31.12.2014, zo dňa 16.12.2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 339 kb [339 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:40:01


Audítorská správa za rok 2012

Správa nezávislého audítora za rok 2012

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 261 kb [261 kB]

Zverejnené: 12.1.2017 12:34:27


Rozpočet 2015

Záverečný účet obce 2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 449 kb [449 kB]

Zverejnené: 21.12.2016 11:53:07


Rozpočet 2015

Výdaj 2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 60 kb [60 kB]

Zverejnené: 21.12.2016 10:31:16


Rozpočet 2015

Príjem 2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 41 kb [41 kB]

Zverejnené: 21.12.2016 10:20:28


Rozpočet 2014

Výdaj 2014

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 61 kb [61 kB]

Zverejnené: 21.12.2016 10:19:06


Rozpočet 2014

Príjem 2014

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 42 kb [42 kB]

Zverejnené: 21.12.2016 10:18:11Strana 3 z 4

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek