hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
VZN o vyhradení miest a umiestňovaní volebných plagátov Všeobecne záväzného nariadenia č 1/2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 456 kb [456 kB] VZN 28.4.2022 15:39:12
Návrh rozpočtu na rok 2022 Návrh rozpočtu obce Repejov na rok 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 277 kb [277 kB] VZN 15.11.2021 13:26:11
Návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd Návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd súbor vo formáte PDF o veľkosti 144 kb [144 kB] VZN 13.9.2021 9:48:43
VZN č. 3/2020 VZN č. 3/2020 o verejnom poriadku na území obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 333 kb [333 kB] VZN 10.9.2020 13:59:05
VZN č. 4/2020 o vodení psov VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 326 kb [326 kB] VZN 10.9.2020 13:57:57
Zmluva o prenájme cintorína Zmluva o prenájme cintorína Pravrovce súbor vo formáte PDF o veľkosti 214 kb [214 kB] Zmluvy 3.2.2020 8:41:11
Zmluva o audite Zmluva o poskytovaní audítorských služieb súbor vo formáte PDF o veľkosti 234 kb [234 kB] Zmluvy 10.12.2019 13:56:08
VZN o miestnych daniach VZN o miestnych daniach a o poplatku za komunálne opdady a drobné stavebné odpady súbor vo formáte PDF o veľkosti 420 kb [420 kB] VZN 29.11.2019 11:40:48
Darovacia zmluva na nehnuteľnosti Darovacia zmluva k nehnuteľnosti Repejov 19 pre obdarovaného Cesta životom n.o. zo dňa 08.08.2006 súbor vo formáte PDF o veľkosti 1386 kb [1386 kB] Zmluvy 26.2.2019 15:20:07
Zmluva o audite za rok 2017 Zmluva o audite za rok 2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 244 kb [244 kB] Zmluvy 17.12.2018 12:21:05

Strana 1 z 3

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek