hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaVoľba Hlavného kontrolóra

Voľba Hlavného kontrolóra

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 209 kb [209 kB]

Zverejnené: 30.8.2021 16:54:27


Návrh Záverečného účtu obce Repejov za rok 2020

Návrh Záverečného účtu obce Repejov za rok 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1392 kb [1392 kB]

Zverejnené: 6.6.2021 9:57:30


Zámer prenájmu majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 255 kb [255 kB]

Zverejnené: 13.5.2021 12:19:15


IP10792-Repejov-Tech_sprava

Úprava vedenia NN a DP

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 234 kb [234 kB]

Zverejnené: 14.4.2021 14:01:21


IP10792-Repejov-projekt-V3

Úprava vedenia NN a DP

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 335 kb [335 kB]

Zverejnené: 9.4.2021 10:49:36


IP10792-Repejov-projekt-V2

Úprava vedenia NN a DP

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 291 kb [291 kB]

Zverejnené: 9.4.2021 10:45:33


IP10792-Repejov-projekt-V1

Úprava vedenia NN a DP

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 497 kb [497 kB]

Zverejnené: 9.4.2021 10:44:24


Audítorská správa za rok 2019

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Repejov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 651 kb [651 kB]

Zverejnené: 31.12.2020 12:01:37


Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Repejov

Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Repejov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 231 kb [231 kB]

Zverejnené: 13.5.2020 5:19:09


Návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska

Návrh VZN Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Repejov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 256 kb [256 kB]

Zverejnené: 13.5.2020 5:18:12Strana 1 z 3

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek