hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
VZN č. 3/2020 VZN č. 3/2020 o verejnom poriadku na území obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 333 kb [333 kB] VZN 10.9.2020 13:59:05
VZN č. 4/2020 o vodení psov VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 326 kb [326 kB] VZN 10.9.2020 13:57:57
Zmluva o prenájme cintorína Zmluva o prenájme cintorína Pravrovce súbor vo formáte PDF o veľkosti 214 kb [214 kB] Zmluvy 3.2.2020 8:41:11
Zmluva o audite Zmluva o poskytovaní audítorských služieb súbor vo formáte PDF o veľkosti 234 kb [234 kB] Zmluvy 10.12.2019 13:56:08
VZN o miestnych daniach VZN o miestnych daniach a o poplatku za komunálne opdady a drobné stavebné odpady súbor vo formáte PDF o veľkosti 420 kb [420 kB] VZN 29.11.2019 11:40:48
Darovacia zmluva na nehnuteľnosti Darovacia zmluva k nehnuteľnosti Repejov 19 pre obdarovaného Cesta životom n.o. zo dňa 08.08.2006 súbor vo formáte PDF o veľkosti 1386 kb [1386 kB] Zmluvy 26.2.2019 15:20:07
Zmluva o audite za rok 2017 Zmluva o audite za rok 2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 244 kb [244 kB] Zmluvy 17.12.2018 12:21:05
Povolenie na výrub drevín Žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín súbor vo formáte PDF o veľkosti 995 kb [995 kB] Tlačivá 13.2.2018 9:59:21
VZN miestne komunikácie VZN o používaní miestnych komunikácií a chodníkov na území obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 252 kb [252 kB] VZN 15.1.2018 9:47:30
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Repejov súbor vo formáte PDF o veľkosti 436 kb [436 kB] VZN 15.1.2018 9:26:19

Strana 2 z 3

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek